Работно време: Пон.-Пет. (8.00 - 16.00)

Второ подземно ниво - 2

Второ подземно ниво - 2


Слободни паркинг места Број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Паркинг

Второ подземно ниво - 2
Второ подземно ниво - 2

Слободни паркинг места Број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Прво подземно ниво - 1
Прво подземно ниво - 1

Слободни паркинг места Број: 45, 46, 47, 48, 55, 56

Надворешно паркирање 0
Надворешно паркирање 0

Слободни паркинг места Број: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34